Cosplay Booth


Cosplay stánok – informácie

Ďakujeme, že ste prejavili záujem o možnosť mať svoj vlastný coslay stánok na Y-con 2018. Prosím, prečítajte si bližšie informácie dole:

- Ygames Vám ponúka propagovať svoju cosplay tvorbu úplne zadarmo v priestoroch konania festivalu v dňoch 5.10. - 7.10.2018.
- Vašou povinnosťou je byť prítomní na vlastnom cosplay stánku podľa daného rozpisu zmien hodín denne počas každého dňa trvania festivalu. 
- Dlhšia neprítomnosť na vlastnom stánku v čase dohodnutého predaja je považovaná ako nesplnenie podmienok a organizátor má právo zákazať vstup stánkarovi na ďalšie Ycon estivaly.
- V prihláške je nutné napísať konkrétny čas a deň/dátum, kedy na stánku nemôžete byť. prítomný. 
- Samozrejme, v prípade, že ste prihlásený do cosplay súťaže a budete musieť byť na javisku, je možné vás v stánku zastúpiť, avšak zástupcu si musíte zaobstarať sami.
- Stánok je možné opustiť krátkodobo za hygienickým účelom (wc, a pod), treba však o tom dať včas dopredu vedieť organizátorovi alebo príslušnému personálu. 
- Na stánku môžete predávať vaše cosplay fotky a printy, prípadne vlastnoručne vyrobené výrobky (náušnice, čelenky, brnenia  a pod.). Je ZAKÁZANÉ predávať výrobky, ktoré ste nevyrobili (figúrky z ebayu a pod.)
- Vstup na akciu máte preplatený počas trvania festivalu (3 dni)
- V rámci prihlášky pošlite aj odkaz na vaše portfólio (facebook, instagram, a iné)
- Ukončenie prihlasovania stánkarov je do 21.9.2018
- O tom, či ste (ne)boli vybratý Vás upovedomíme emailom.
Rozpis stánkov:
- Piatok: 8:00 -12:00/12:00 - 16:00/16:00 - 20:00
- Sobota: 9:00 - 13:00/13:00 - 16:00/16:00 - 20:00
- Nedeľa: 9:00 - 12:00/12:00 - 15:00/15:00 - 19:00
V každej zmene je max 6 ľudí na stánkoch. 

COSPLAY BOOTH INFO

Thank you, for your interest in participating at cosplay booth/stand. Please read carefully rules beneath:

- Ygames offers you to promote your cosplay production for FREE at convention’s place during these days: 5.10. - 7.10.2018
- Your duty is to be present at your own cosplay booth for given amount of hours for all three days of convention.  There will be 3 group of sellers changing after 4/3/4 hours.
- If you will be not able to meet these conditions you will be banned for next Ycon conventions.
- In application please clearly state during which days or hours you will not be able to be at your stand. For example if you work at Friday and you still want to have a booth you need to be in second/ third group.
- In case you want to participate in cosplay competition and you will need to be at stage/ or see cosplay judges I will take it in consideration. It is possible to substitute you during your absence at your stand by your own helper.
- It is allowed to leave the cosplay booth for short amount of time to go to restroom, but please be sure to inform staff about your short time absence and have someone to be at your booth.
- You can sell your cosplay photos, merch which you have made – hairpins, ears, armor, etc. You CAN NOT sell merch which you have not made such as action figures from ebay and so.
- You will have free entry ticket for all three days if you participate in cosplay booths.
- In your application – send a link to your portfolio - facebook, instagram, photos...
- The deadline for applications is 21.9.2018
- Organisator will inform you via email if you have been (not) chosen.
There is shedule of booths:
- Friday: 8:00 - 12:00 /  12:00 - 16:00/ 16:00 - 20:00
- Saturday: 9:00 - 13:00/ 13:00 - 16:00/16:00 - 20:00
- Sunday: 9:00 - 12:00/ 12:00 - 15:00/ 15:00 - 19:00 

There will be maximum of 6 people during one shift. We will have 3 big stands with long table which will be shared by 2 people.