Fantart Challenge

Milí fanart umelci, 
ďakujeme vám za váš záujem o našu Fanart Challenge súťaž počas podujatia Y-Con 5-7. októbra 2018. Podrobne si preštudujte nasledujúce pravidlá FanArt Challenge.
Zaregistrovaním súťažiaci súhlasí s následným spracovávaním údajov pre účely súťaže. Zároveň súhlasí s pravidlami súťaže a preberá zodpovednosť za svoje správanie.
V prípade, že súťažiaci v deň súťaže nedovŕšil 18 rokov, je potrebné zaslať naskenovaný súhlas zákonného zástupcu o účasti v súťaži spolu s registráciou alebo ju odovzdať priamo na akcii organizátorom FanArt súťaže.FanArt Challenge je jedinečná súťaž umelcov v tvorbe diel na konkrétnu tému priamo počas podujatia Y-Con 2018. Súťažiaci majú za úlohu vytvoriť ľubovoľnou výtvarnou technikou sci-fi/fantasy fanart za obmedzený časový limit. Diela hodnotí odborná porota a samotní diváci, ktorí vyberú tie najkrajšie výtvory a určia tak tých najlepších umelcov. Ak máš záujem sa pridať k nám na súťaž, kontaktuj nás na e-mailovej adrese info@ygames.sk.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ FANART CHALLENGE

- Súťaže sa môžu zúčastniť umelci z Česka a Slovenska. 
- Minimálny vek na prihlásenie sa do súťaže je 16 rokov.
- Registrácie bez všetkých potrebných údajov nebudú akceptované.
- Účastníci súťaže sú povinní riadiť sa pokynmi organizátora a dodržiavať zásady slušného správania. 
- Pri porušení pravidiel súťaže bude súťažiaci diskvalifikovaný. 

POŽIADAVKY NA DIELO

- Každé umelecké dielo vytvorené počas FanArt Challenge musí byť odvodené už od existujúceho sci-fi/fantasy diela chráneného autorským právom (kniha, film, hra, seriál, komiks a pod.) 
- Témou FanArt Challenge 2018 počas Y-Con 5-7.10.2018 sú Fantastické zvery. Dielo môže obsahovať zobrazenie fantastických tvorov z ľubovoľného fantasy a sci-fi diela.
- Dielo tvorené priamo na súťaži nesmie byť replikou už existujúceho FanArt diela, ani v modifikovanej tvorbe. 
- Súťažiaci si môžu priniesť na súťaž vlastnoručne pripravenú predlohu diela
- Predloha diela nesmie byť screenshot (snímka obrazovky) filmu, seriálu či videohry
- Dielo tvorené počas FanArt Challene musí byť minimálne rozmeru A4, maximálne A3
- Prípustné techniky na tvorbu sú kresba a maľba
- Dielo nesmie obsahovať násilie, nahotu, krv, sexuálny podtón; musí byť prístupné pre všetky vekové kategórie
- Súťažiaci musí oznámiť organizátorom najneskôr deň pred akciou názov a druh diela, ktoré spracováva pre účely svojej tvorby. Názov diela treba zaslať na mailovú adresu organizátorov. 
- Súťažiaci je povinný si priniesť vlastné pomôcky k tvorbe priamo na miesto konania súťaže. 

PRIEBEH SÚŤAŽE

- Súťažiaci musia potvrdiť svoju registráciu na mieste 6. 10. 2018,  09:00 – 10:00. Pokiaľ súťažiaci nepotvrdí svoju účasť, bude automaticky vyradený zo súťaže.
- Súťažiaci majú čas na tvorbu umeleckého celkovú dobu 6 hodín od 10:00 do 16:00. 
- Súťažiaci budú tvoriť svoje FanArt diela priamo počas konania udalosti v priestoroch Artist Alley
- Po skončení tvorby budú diela vystavené v Artist Alley kvôli hodnoteniu a pred vyhlásením výsledkov budú prenesené na stage 
- Hodnotenie diel pozostáva z dvoch častí - divácke hlasovanie a hodnotenie poroty. 
- Počas súťaže udelia tri ceny svojim hlasovaním diváci a jednu porota.
- Divácke hlasovanie - Každý divák môže hlasovať 1 hlasom za svoje obľúbené dielo už počas konania challenge.
- Porota môže počas hodnotenia udeliť dielu ľubovoľný počet bodov v rozmedzí 1-50, pričom 50 je maximálny počet bodov. Tie sa prirátajú k bodom udelením od divákov a na základe sčítaných hlasov sa vyhlási prvé, druhé a tretie miesto súťaže. 
- Vyhodnotenie súťaže bude prebiehať 6. 10. 2018 vo večerných hodinách (presný čas vyhlásenia výsledkov oznámia organizátori umelcom najneskôr v deň konania výzvy)
- Ak by sa niektorý zo súťažiacich nemohol zúčastniť vyhodnotenia súťaže, bude kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky a budú mu ceny zaslané na adresu uvedenú v registrácií. 

ČO POROTA HODNOTÍ

- Kvalitu technického spracovania
- Podoba - zhoda s originálnym námetom 

Organizátori si vyhradzujú právo na možné zmeny v programe, pravidlách a priebehu súťaže.
V prípade ďalších otázok nás kontaktuje na mailovej adrese info@ygames.sk.
Veľa šťastia pri súťaži!